Free YouTube views likes and subscribers? Easily!
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Politie Landelijke Eenheid - Achtervolging door de Dienst Infrastructuur Zuid-Oost

Follow
Politie Landelijke Eenheid

Collega's van de Dienst Infrastructuur krijgen een melding dat eenheden van de eenheid Limburg achter een voertuig aanzitten. De collega's van de dienst INFRA nemen positie in en krijgen al snel het voertuig in zicht.

Tegen de bestuurder is procesverbaal opgemaakt en moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden.

Welkom op het kanaal van de politie Landelijk Eenheid.

De Landelijke Eenheid heeft zelfstandige taken en geeft ondersteuning aan de eenheden in het land.

Volg jij ons al op social media?

Instagram:
https://www.instagram.com/politie_lan...
Twitter:
https://twitter.com/politiele
Facebook:
https://nlnl.facebook.com/Landelijke...

De volgende diensten vallen onder de Landelijke Eenheid:

Dienst Speciale Interventies (DSI)
Dienst Specialistische Operaties (DSO)
Dienst Landelijke Recherche (DLR)
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)
Dienst Infrastructuur (DINFRA)
Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC)
Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO)

Dienst Speciale Interventies
De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.

Dienst Specialistische Operaties
De Dienst Specialistische Operaties levert operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing aan de Nederlandse politie. Het gaat daarbij om afgeschermde operaties zoals werken onder dekmantel en getuigenbescherming, het afluisteren van bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook om beredenen, speur en specialistische dieren. Het Landelijk Forensisch Servicecentrum maakt eveneens deel uit van deze dienst.

Dienst Landelijke Recherche
De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit. Maar ook specifieke fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als Nederlanders – of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen – betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.

Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.

Dienst Infrastructuur
De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.

Dienst Landelijk Operationeel Centrum
Het Operationeel Centrum vormt het hart in de aansturing van alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Daartoe beschikt het Operationeel Centrum permanent over een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Zo kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment.

Dienst Landelijke Informatieorganisatie
De Dienst Landelijke Informatieorganisatie verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatieuitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer Europol, Interpol en Nederlandse liaison officers die namens de politie in het buitenland werken.

#POLITIE #POLICE #LE

posted by rushiyamiqf