Rock YouTube channel with real views, likes and subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Na Rubu Znanosti - Drevna znanost Sankhya: geometrija svijeta (22.10.2018)

Follow
Olivera Ćurčin

Najstarija znanost na planetu zove se sankhya. Najstariji vedski spisi sankhya zovu teorijom svega jer obuhvaća sve znanosti u jednu cjelinu na temelju opisa vibracijske prirode svijeta. Tako je sankhya neka vrst koda koji se sastoji od 68 logičko-matematičkih zakona ili sutri koje obufaćaju sve aspekte realnosti. Riječ "sankhya" znači broj, brojanje ili zbrojanje, jer prirodu objašnjava putem zbrajanja frekfencije vibrancija, a do svih vrjednosti dolazi putem elenemtarne matematike; zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja, te multipliciranja i korjenovanja, a sve vrijednosti izvode se putem zlatnog reza. U nekim suvremenijim perspektivama, znanost sankhye omogućuje izradu raznih vrsta tehnologija.

Gosti: Goran Marjanović i Marko Grčić

Playlist: "Na Rubu Znanosti 2018-2019" https://www.youtube.com/watch?v=MURviCeDCXc&list=PL48o5UnUiLMsFQDN0zeDnEQ_PcjwwBw9V #narubuznanosti #kresimirmisak

posted by vedrinahw2