A little secret to rock your YouTube subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Kuća od srca šesta sezona Najava 1 epizode, porodica BEGANOVIĆ 01

Follow
ShadowProduction

Televizijski serijal Kuća od Srca , rijaliti formata humanog karaktera predstavljaće društvo u kome živimo u realnom svetlu.

Projekat ” Kuća od srca ” ima za cilj zbrinjavanje najugroženijih porodica na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo rada i socijalne politike prepoznalo je zajedničke ciljeve i priključilo se projektu ” Kuća od srca ” u pomoći pri zadovoljavanju osnovnih potreba ugroženih porodica.

Porodice koje su deo projekta ” Kuća od srca ” uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike imaju priliku da budu stambeno zbrinute, materijalno potpomognute, vraćene u obrazovni sistem što rezultira resocijalizacijom svih članova porodice uz akcentovanje na najmlađe članove društva.

Osnovna ideja projekta ” Kuća od srca ” jeste uključivanje celokupne zajednice u pomoć porodicama koje su od strane Ministarstva proglašene najugroženijim.

Ono što izdvaja serijal “Kuća od srca”, jeste činjenica da je to prvi domaći rijaliti, koji se pored rešavanja stambenog pitanja kroz građevinske radove, bavi i rešavanjem porodičnih i međuljudskih odnosa.

Pravila serijala su jasno definisana i glase:

1. Izgradnja kuće po projektu traje 31dan i ukoliko nije gotova serijal tu završava, objekat ostaje u zatečenom stanju, sa porukom da se zajedniica uključi I pomogne u završetku radova.

2. Da imaju imovinu najbližih koji su spremni da je ustupe za izgradnju Kuće od srca .

3. Najbliži članovi porodice, prijatelji I komšije moraju imati pozitivno mišljenje o izabranoj porodici.

4. Punoletni članovi izabrane porodice moraju biti društveno odgovorni : da nisu uživaoci alkohala, droge kao I da nisu skloni nasilju, a imaju izraženu crtu o brizi za decu.

Ukoliko bilo koji član porodice koji je učesnik serijala prekrši bilo koje pravilo, serijal se prekida istog trenutka kao I sama gradnja.

Gledajte nas u programskoj šemi TV PINK, koja kreće sa emitovanjem utorkom u 21:15 .

Serijal “Kuća od Srca” vas nece ostaviti ravnodušnim.

posted by rox008e1