Learn how to get Free YouTube subscribers, views and likes
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

קווין ושירה מצילים חיים!! (לפחות מנסים) | וולוג התחנה

Follow
ערוץ KIDZ

לקחנו את קווין רובין ושירה לוי להציל חיים במד''א! את מי הם פגשו בדרך? את מי הם הצילו? תראו בעצמכם
התחנה - ב-13.3 מיד אחרי פרק הסיום של כפולה רק בערוץ קידז לילדי הוט! שומעים את דפיקות הלב? כי אתם הולכים להתאהב....
ערוץ קידז אפיק 80 בהוט.

לערוץ של קוין רובין - http://bit.ly/2u565AS
הצטרפו לאינסטגרם של ערוץ קידז - http://bit.ly/2ivYWnk

posted by Jakturkef2