Learn how to get Free YouTube subscribers, views and likes
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

GUGLANJE - RAVNA ZEMLJA INTERVJU SA MABUSOM

Follow
Srbija Global

U 25.Guglanju napravili smo intervju sa Mabusom, osnivačem jednog od najuticajnijih ravnozemljaških kanala na Balkanu. Pitali smo ga sledeće:
1. Kako je izgledao taj dan, taj trenutak kada si shvatio da Zemlja nije okrugla i prihvatio teoriju o ravnoj Zemlji? Šta je tome prethodilo? Šta ili ko je na tebe presudno uticao?

2. Kada bi u 3 minuta trebalo da objasniš zašto veruješ da je Zemlja ravna, šta bi rekao? Koje dokaze bi upoterbio?

3. Često na svom youtube kanalu prezentuješ dokaze da postoje zavere i laži kojima se ljudi obmanjuju a prikriva istina. Jedan od krupnih primera su letovi aviona. Možeš li da nam objasniš kako se, po tvom sudu, lažiraju avionske rute? Kako izgleda najočigledniji primer lažirane putanje aviona i na kakav način se to prikazuje na flight radaru?

4. Kao jedan od najistaknutijih jutjubera - ravnozemljaša na Balkanu, sigurno se dugo baviš problemom zakrivljenosti. Možeš li da nam navedeš 5 najubedljivijih dokaza da ne postoji zakrivljenost Zemlje?

5. U koju god teoriju o obliku zemlje verovali, izgleda da se sve veći broj ljudi slaže da je karta sveta koja nam se prikazuje daleko od istine. Pojasni nam šta je i zbog čega pogrešno prikazano na takozvanoj karti sveta? Kako, po tvom sudu, izgleda prava karta sveta i kako si do nje došao?

6. Kakva je uloga, položaj i veličina Sunca u sistemu ravne Zemlje? U čemu je glavna razlika izmešu tvog i zvaničnog shvatanja veličine, položaja i uloge Sunca?

7. Postoje li između samih ravnozemljaša određene razlike u shvatanjima određenih pitanja, kao n.p.r. položaja i veličine ledenog pojasa Zemlje, postojanja kupole i slično? Ako postoje, pojasni nam oko čega se vode najveće rasprave?

8. Postoji li bilo kakva vrsta zajednice ili udruženja ravnozemljaša? Postoje li naučni skupovi na kojima se izlažu ravnozemljaški stavovi i dokazi?

9. Da li očekuješ da se, u daljoj ili bližoj budućnosti, i u zvaničnim medijima iinstitucijama otvori debata o obliku Zemlje? Veruješ li da će se nekada u budućnosti, u školama ponovo izučavati učenje po kome je Zemlja ravna ploča?

posted by Arselliuo