Learn how to get Free YouTube subscribers, views and likes
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

פוראבר - בתיה מחטיפה לדודו | פרק 19

Follow
HOTVODyoung

בתיה מחטיפה לדודו מתוך פרק 19 של "פוראבר"

"פוראבר" דרמה מוסיקלית חדשה בכיבוכבם של אליאנה תדהר ולי בירן. השניים מגלמים הורים בני 45 לשלושה ילדים. בעקבות תאונת מעבדה הם הופכים בגופם למתבגרים, בעוד ביתם בת ה-12 הופכת לבת 32.

ימים א'-ה' בשעה 15:30 בערוץ teennick רק לילדיי HOT

posted by dailyfordapcc9