Rock YouTube channel with real views, likes and subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Ana Nikolic

Likes
151,006
Views
177,493,289
Ana Nikolic
Ovaj Kanal, kao i svi postavljeni video i audio zapisi na kanalu su u vlasništvu Izdavačkih kuća, Televizijskih kuća i samih izvodjača. U njihovo ime će sva zaštićena muzika biti uklanjana sa ostalih YouTube kanala. Iz ovoga će biti izuzeti samo kanali koji od vlasnika snimaka dobiju specijalnu dozvolu. Za sve informacije o pravima na upload i pravima vlasništva snimka: http://www.youtube.com/t/copyright_education/ http://www.ofps.org.rs/o_nama/zakonska_osnova/zakon_o_autors¬kim_i_srodnim_pravima/ info: copyright@vipper.rs

posted by seliratwz

Share